Świadomość trudu zawodowego

Droga wiodąca do objęcia stanowiska terapeuty alkoholowego prowadzi przez określone etapy. Każdy z nich ma wyraźne cechy charakterystyczne oraz wymagania. Terapeuta alkoholowy jest bardziej niż ktokolwiek podatny na wypalenie zawodowe z racji braku skuteczności swoich działań. Niestety, podjęte tematy terapii alkoholowej nie zawsze okazują się rozwiązaniem dla danego pacjenta. Niekiedy powoduje to, że może zrodzić się decyzja o porzuceniu zawodu.

Jak zostać terapeutą uzależnień?

Terapeuta alkoholowy to bardzo często osoba po studiach psychologicznych, szkoleniach psychoterapeutycznych. Znalezienie w ośrodku leczenia uzależnień wymaga określonego doświadczenia. Osoba będąca nowicjuszem nie może wziąć na siebie odpowiedzialności za zaawansowanie chorego alkoholika. Terapie alkoholowe prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.

Kompleksowy program, czyli tematy terapii alkoholowej

Całościowy program leczenia osób uzależnionych zawiera tematy terapii alkoholowej, które należy podjąć z osobą chorą. Poza tym program i terapie alkoholowe mogą okazać się przydatne dla członków rodziny pacjentów. Jak rozmawiać z osoba uzależnioną? Z pewnością trzeba poruszyć tematy, które wyjaśniają, jakie konsekwencje może spowodować nie zaprzestanie picia. To nie tylko objawy fizyczne, ale także wpływ na pozostałych członków rodziny.

Ile zarabia terapeuta uzależnień?

Wpływ na stawkę ma oczywiście miejsce zatrudnienia oraz lokalizacja, renoma samej placówki. Terapeuta alkoholowy w zależności od doświadczenia może liczyć na wynagrodzenie przekraczające 3500 złotych netto miesięcznie. Jego praca raczej nie jest premiowana w zależności od wyleczonych osób, gdyż w przypadku alkoholików i innych schorzeń jest to wskaźnik niemierzalny. Poza tym praca w tym zawodzie to nieustanny rozwój, konieczność brania udziału w warsztatach, szkoleniach oraz kursach, które stanowią szansę na podwyższenie kwalifikacji.