Terapeuta alkoholowy

Terapeuta alkoholowy – kto może nim zostać?

0

Świadomość trudu zawodowego Droga wiodąca do objęcia stanowiska terapeuty alkoholowego prowadzi przez określone etapy. Każdy z nich ma wyraźne cechy charakterystyczne oraz wymagania. Terapeuta alkoholowy jest bardziej niż ktokolwiek podatny na wypalenie zawodowe z racji braku skuteczności swoich działań. Niestety, […]

Skutki fizyczne alkoholizmu

0

Alkoholizm i jego konsekwencje Problemy społeczne, psychologiczne, a także zdrowotne, to niesie za sobą alkoholizm. Choroba alkoholowa dotyka praktycznie każdego układu ludzkiego organizmu, np. krążenia czy odpornościowego. Nadużywanie alkoholu odciska często trwałe piętno i powoduje wiele zaburzeń biologicznych. Istnieją dowody […]