Terapeuta alkoholowy

Terapeuta alkoholowy – kto może nim zostać?

0

Świadomość trudu zawodowego Droga wiodąca do objęcia stanowiska terapeuty alkoholowego prowadzi przez określone etapy. Każdy z nich ma wyraźne cechy charakterystyczne oraz wymagania. Terapeuta alkoholowy jest bardziej niż ktokolwiek podatny na wypalenie zawodowe z racji braku skuteczności swoich działań. Niestety, […]