Przymusowa terapia

Sądowy nakaz leczenia alkoholika

0

Przymusowa terapia antyalkoholowa W Polsce poddanie się leczeniu odwykowemu jest całkowicie dobrowolne. Jednak występują takie przypadki, że terapia antyalkoholowa staje się obowiązkowa dla uzależnionego od alkoholu w związku z nakazem wydanym przez sąd. Podstawą do wydania takiego orzeczenia jest wystawienie […]