Podejrzenia POChP nie należy lekceważyć. Gdzie szukać pomocy?

POChP, czyli Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, to jedna z najczęściej występujących chorób układu oddechowego. Obecnie klasyfikuje się ją jako chorobę ogólnoustrojową, mającą negatywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu (jest to również trzecia najczęstsza przyczyna umieralności według WHO). Gdy tylko pojawia się podejrzenie POChP, to pierwszą decyzją powinno być jak najszybsze skonsultowanie się z lekarzem.

Co trzeba wiedzieć o POChP?

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc to choroba wywołana stanem zapalnym w układzie oddechowym, co jest spowodowane długotrwałą ekspozycją na szkodliwe czynniki środowiskowe, między innymi pyły, gazy oraz dym tytoniowy.

Choroba skutkuje powstaniem nieodwracalnych zmian w drogach oddechowych i pęcherzykach płucnych, co w efekcie prowadzi do chronicznego niedotleniania organizmu. Nieleczona choroba jest częstą przyczyną inwalidztwa i życiowej niesamodzielności, w tym problemów z wykonywaniem nawet podstawowych czynności dnia codziennego.

To warto wiedzieć:

POChP może współwystępować z innymi poważnymi chorobami, jak m.in.:osteoporozą, cukrzycą, rakiem płuca, nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych, zaburzeniami rytmu serca, zespołem metabolicznym, rozstrzeniem oskrzeli czy refluksem żołądkowo-przełykowym.

Co wywołuje POChP?

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest jednoznacznie utożsamiana z osobami nałogowo palącymi wyroby tytoniowe, przede wszystkim papierosy. I choć rzeczywiście wciąż jest to główny czynnik ryzyka POChP, to warto wiedzieć, że choroba może się rozwinąć również u osób, które nie palą i nigdy nie paliły.

Grupy ryzyka POChP tworzą osoby po 40. roku życia, które:

  • Palą lub paliły wyroby tytoniowe, również biernie;
  • Mają lub miały długotrwały kontakt z zanieczyszczonym powietrzem(problem smogu);
  • Pracują w warunkach wysokiego zapylenia, mają lub miały kontakt z oparami chemicznymi i gazami (można tutaj wymienić przedstawicieli takich zawodów, jak górnik, hutnik, budowlaniec, operator maszyn budowlanych, rolnik, metalurg, sprzątaczka, fryzjerka czy kosmetyczka);

Te objawy mogą wskazywać na podejrzenie POChP

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc może się przez długi czas rozwijać bezobjawowo lub dawać tylko skąpe, nieswoiste objawy. Z tego powodu wielu chorych zgłasza się do lekarza już w zaawansowanym stadium POChP, gdy choroba uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

Do podstawowych objawów POChP zaliczamy:

  • Przewlekły kaszel– jeśli kaszel o nieustalonej przyczynie utrzymuje się przez wiele dni czy wręcz tygodni, nie mając przy tym charakteru napadowego, to warto skonsultować się z lekarzem.
  • Duszność – charakterystyczna dla początkowej fazy POChP jest duszność powysiłkowa, jednak z czasem problemy ze złapaniem tchu mogą pojawiać się również w stanie spoczynku czy we śnie.
  • Odkrztuszanie plwociny– czyli wydzieliny z płuc, czasami o ropnym charakterze. Jeśli w plwocinie znajdują się ślady krwi, to jest to sygnał alarmowy, że czas najwyższy zgłosić się do lekarza (może to wskazywać na chorobę nowotworową).
  • Obniżona tolerancja wysiłku– czyli męczliwość, brak kondycji, awersja do uprawiania sportu, co z pewnością dostrzegą u siebie osoby aktywne fizycznie.

O objawach choroby POChP czytaj też na stronie internetowej https://oddychajmy.pl/podstawowe-objawy/.

Podejrzenie POChP – co robić?

Mając podejrzenie POChP należy w pierwszej kolejności zgłosić się do lekarza POZ (rodzinnego). Lekarz po przeprowadzeniu podstawowego badania osłuchowego i zebraniu wywiadu środowiskowego, podejmie decyzję, czy uzasadnione jest skierowanie pacjenta do specjalisty – lekarza pulmonologa. Jeśli tak, to dalsza diagnostyka będzie prowadzona pod opieką poradni pulmonologicznej.

W ramach diagnostyki POChP pacjent zostanie poddany specjalistycznym badaniom, w tym badaniu spirometrycznemu, które polega m.in. na wdmuchiwaniu powietrza zgromadzonego w płucach do aparatu spirometrycznego. Badanie pozwala m.in. stwierdzić obecność utrwalonego zwężenia oskrzeli, co jest stanem charakterystycznym dla POChP.

W przypadku zdiagnozowania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc choremu zostanie zaproponowane odpowiednie leczenie. Co prawda POChP nie można wyleczyć, natomiast istnieją formy terapii, które dają chorej osobie szansę na złagodzenie objawów choroby i tym samym zachowanie relatywnie dobrego komfortu życia.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *